Swedish Integration Initiatives

är en mötesplats för alla initiativ i Sverige som arbetar för att hjälpa nyanlända och invandrare att förkorta deras väg till integration. Här kan alla initiativ skapa, möten, evenemang och seminarier för att nå och hjälpa fler människor. Läs mer ...

Vad är Swedish Integration initiatives?

  • Swedish Integrations Initiativ är en mötesplats för alla initiativ i Sverige som arbetar för att hjälpa nyanlända och invandrare att förkorta deras väg till integration. Här kan alla initiativ skapa, möten, evenemang och seminarier för att nå och hjälpa fler människor.

Varför Swedish Integration Initiatives?

  • Sverige har ett tydligt problem med utanförskap som växer kontinuerligt precis som arbetslöshet. Det har dessutom kommit en stor antal nyanlända flyktingar till Sverige 2015. Sverige har en stor utmaning framför sig med integration problematiken. Det finns också en stor engagemang från människor som vill hjälpa. Det har startas många integrations initiativ som går åt samma håll och mål, "hjälpa till att bygga ett hållbart samhälle". Tillsammans ska vi bygga trygga och bra hem för framtida generationer.

Hur ska Swedish Integrations Initiatives stödja integration?

  • Alla initiativen har under ett gemensamt mål "hjälpa till att bygga ett hållbart samhälle". Svenska integrations initiativ för samman alla initiativ som arbetar med integration. Vi möter varandra i event, forum och möte och dela med varandra erfarenheter för att nå och hjälpa fler människor. Tillsammans är vi starkare och tillsammans kan vi lyckas bygga ett brätte hållbart samhälle för våra framtida generationer
Upp ...